mürur

mürur
is. <ər.>
1. Keçmə, ötmə, keçib getmə (vaxt, zaman haqqında). Mürur etmək – keçmək, ötmək, keçib getmək. Zaman bir axar çay kimi axır, illər mürur edirdi. C. C.. Əfsus, muradımca mürur etmədi dövran; Saldı məni taxtımdan edib zarü pərişan. Ə. N.. Müruri-əyyamla – gün(lər) keçdikcə. <Vaqif> müruri-əyyam ilə xanimərhumun ən müqərriblərindən birisi olubdur. F. K.. Müruri-zamanla – zaman keçdikcə, vaxt keçdikcə. Müruri-zamanla oxlandı, töküldü; Ehramların daşı. O. S..
2. «ilə» (-la) qoşması ilə – tədriclə, yavaş-yavaş, aramla. Əkin yerini yaxşılandıran vaxtda səy etmək gərək ki, onu sulayan su bir yerdə dayanmayıb mürur ilə axsın. «Əkinçi». Amma biz onun mürur ilə elədikləri fədakarlığı ancaq edən vaxt düşünür(ük). C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mürur — is., esk., Ar. murūr 1) Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma 2) Geçip gitme 3) Sona erme Birleşik Sözler mürur tezkeresi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mürur tezkeresi — is., esk. Bir yere gitmek için gerekli olan izin belgesi Kazanan, yani mürur tezkeresi alan sevinçle İstanbul a gidermiş. A. Boysan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mürûr -i zaman — [ نﺎﻡز روﺮﻡ ] zamanın akışı. ♦ mürûr etmek geçmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • mürûr — (A.) [ روﺮﻡ ] geçme, geçip gitme, geçiş …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • mürur — ə. 1) keçmə, ötmə; 2) getmə, axma, cərəyan etmə. Əla müruri zəman zaman keçdikcə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MÜRUR — Geçmek, gitmek. Bir taraftan girip öteden çıkmak. * Sona erme, nihâyet bulma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mürûr eylemek — 1. geçmek. 2. uğramak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MÜRUR VE UBUR — Geçmek ve atlamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜRUR-U ZAMAN — Zamanın geçmesi. * Bir iş ve dâva hakkındaki belli bir zamanın geçmesiyle o iş ve dâvanın hükümden düşmesi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mürur hakkı — geçit hakkı …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”